top of page

2 / Szelekció

Az alábbi interaktív szimuláció a nyírfaaraszoló lepkék sötét és világos változatainak elterjedését jeleníti meg. A világos és sötét alakok aránya a kiinduláskor 50-50%. A háttér színét te magad állíthatod. Az egérrel tudod irányítani a nyírfaaraszolókra vadászó madarat. A lepkéket kattintásra kapja el a madár. Igyekezz 30 generáció alatt annyi lepkét elkapni, amennyit csak tudsz! A jegyzőkönyvbe jegyezd fel tapasztalataidat. 

szelekció_szimuláció
Jegyzőkönyv

Jegyezd fel, hogy különböző hátterek előtt hogyan alakul a különböző fenotípusú egyedek száma és az allélok gyakorisága a populációban 30 generáció után! Eredményeidet egyeztesd diáktársaiddal és tanároddal!

Jegyzőkönyv_honlapra.png
szelekció_jegyzőkönyv
Elmélet

TERMÉSZETES SZELEKCIÓ
 

A természetes szelekció a természetben lejátszódó kiválogatódás. Az adott környezetben egy populáción belül az előnyösebb fenotípussal rendelkező egyedek nagyobb eséllyel maradnak fenn és/vagy nagyobb eséllyel szaporodnak, mint a kevésbé előnyös fenotípusúak. Így a populációk alkalmazkodnak, vagyis adaptálódnak a környezetükhöz. Ezért a szelekció hatására lejátszódó evolúció az adaptív evolúció.

Teljes szelekció valósul meg, ha az adott fenotípus letális (halálos), tehát nem éri meg az ivarérett kort, vagy ha életképes, de nem tud szaporodni.

 

Tekintsük át először ezt a szélsőséges esetet, mert ezt könnyebb átlátni, és matematika formula segítségével leírni. Ha a domináns fenotípusra hat a teljes szelekció, és eltekintünk a mutációtól, akkor könnyű belátni, hogy mind a homozigóták (AA), mind a heterozigóták (Aa) kiszelektálódnak, tehát a következő generációban nem lesz jelen a (A) allél.

Más a helyzet azonban, ha a recesszív fenotípusra hat teljes szelekció. Ekkor csak a recesszív (aa) genotípus szelektálódik ki. De a recesszív allél a heterozigótákban tovább lappanghat. Két heterozigóta 25%-os eséllyel hoz létre recesszív homozigóta utódot, amelyek újra kipusztulnak. Tehát a recesszív allél gyakorisága a populációban csökken, de egészen nem tűnik el.

 

A recesszív allél gyakoriságának a csökkenését a recesszív fenotípus elleni teljes szelekció esetén a következő képlettel lehet leírni:

qn  = q0  / 1+ nq0  

A képletben q0  a recesszív allél gyakorisága a kiindulási populációban, qn  pedig a recesszív allél gyakorisága n generáció elteltével.

Részleges a szelekció, ha az egyik fenotípus szaporodási sikere kisebb, mint a többié, de nem 0. A természetben ez a gyakoribb eset, és ezt láthattátok a szimulációban is.

szelekció_elmélet
madár_1_edited_edited.png
Feladat

1. Tételezzük föl, hogy egy populációban a recesszív fenotípussal rendelkező egyedek aránya 20%. 

 

Mennyi lesz a recesszív allél gyakorisága, ha a teljes szelekció hat a recesszív fenotípusra?
a) 1 generáció múlva?
b) 25 generáció múlva?

c) 50 generáció múlva?

szelekció_feladat
bottom of page