top of page
migráció szimuláció
migráció elmélet
Elmélet

MIGRÁCIÓ

Egy faj populációi általában nem teljesen elszigeteltek egymástól. A populációk között kisebb nagyobb mértékű ki- és bevándorlás lehetséges. A bevándorolt egyedek „hozzák magukkal az alléljaikat is”, és új élőhelyükön szaporodva megváltoztatják az allélgyakoriságot. Az állatok esetén könnyen belátható, hogy ez helyváltoztatással történik. A növények esetében a szél, vagy más terjesztők segítségével messzire jutó virágpor, mag, esetleg vegetatív növényi részek segítségével valósul meg. A génáramlásnak ismert példája a B vércsoport alléljának elterjedése Európában.  A B vércsoport allélgyakorisága Ázsiában nagy, Nyugat Európában kicsi.  Magyarországtól nyugatra az A allél a gyakoribb. Vélhetően ez a népvándorlásoknak, azon belül is a tatárjárásnak köszönhetően terjedt el így. 

11_05_Bvercsoport_uj.png

Az állatvilágból ismert példa, hogy házimacskákra jellemző allélok jelentek meg a vadmacskák genetikai állományában. Az allélgyakoriság változása ezekben az esetben nem a környezethez való alkalmazkodás miatt történik, tehát ez nem adaptív evolúció.

Az eddigiekből az is következik, hogy a génáramlás csökkenti a populációk közötti különbségeket.
Az ellentétét is érdemes végig gondolni. Tehát ha elszigetelődnek a populációk, nem lehet közöttük génáramlás, akkor nőnek a populációk közötti különbségek. És ez -különösen eltérő környezet esetén-, hosszú idő alatt, új fajok kialakulásához vezethet. 

Feladat

Adaptív és nem adaptív evolúció

 

A) Adaptív evolúció

B) Nem adaptív evolúció

C) Mindkettő

D) Egyik sem

 

  1. Hatására nem változik az allélgyakoriság

  2. A génáramlás ilyen folyamat

  3. Általában hosszú idő alatt végbemenő változás

  4. Hajtóereje a környezethez való alkalmazkodás

  5. Szerepet játszott a Darwin pintyek kialakulásában

  6. A nyírfaaraszoló lepkék színének allélgyakoriság változása a környezetszennyezés hatására

 

migráció feladat
bottom of page