top of page

PEDAGÓGUSOKNAK

Digitális módszertani kézikönyv

Digitális kompetencia-fejlesztés facilitátoroknak (betekintő)

A könyv az Evangélikus Pedagógiai Intézet kiadványa (igényelhető).

Módszertani eszköztár pedagógusoknak

Digitális pedagógiai módszertani gyűjtemény és ajánlás

Facebook

Digitális átállás program

Módszertani eszköztár pedagógusoknak

Digitális pedagógiai módszertani gyűjtemény és ajánlás

Zoom-tanterem

Módszertani kézikönyv digitális oktatáshoz

Microsoft Teams

Videokonferencia

Digitális Módszertár

Tempus Közalapítvány

A digitális pedagógus

Elméleti felkészítés I Országos Pedagógusképző és -Továbbképző Központ

Oktatási segédanyagok a digitális munkarend támogatásához

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Digitális tananyagok, segédletek

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Digitális eszközök integrálása az oktatásba

Mindenki Iskolája

Ezeket a módszertani anyagokat iskolalelkészeknek is ajánljuk! 

FELNŐTTKÉPZŐKNEK

Tanulási eredmények írása

Segédlet szakképző és felnőttképző intézmények számára

A felnőttképzés megújítása, 2020

Stratégiai dokumentum

PIAAC

Nemzetközi összehasonlító képességfelmérő tanulmány

DMP

Digitális Munkaerő Program

INTÉZMÉNYVEZETŐKNEK

DNR

A Digitális Iskola Kézikönyve - Digitális Névjegy Rendszer

DOS IT
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája és Intézkedési Terve

Szakképzés 4.0 
Szakképzési Stratégia

NDS

Nemzeti Digitalizációs Stratégia 

SELFIE

A digitális tanulási-tanulási folyamatok értékelési eszköz

DigCompEdu

A pedagógusok digitáliskompetencia-szintjeinek meghatározásához és fejlesztéséhez

DigCompOrg

A digitálisan kompetens oktatási intézmények európai keretrendszere

DigComp 2.1

A digitális kompetencia uniós referenciakerete, állampolgári digitális kompetencia-keret

Digitális tudástár

pedagógusoknak

felnőttképzőknek

intézményvezetőknek

bottom of page