2 / Szelekció

Az alábbi interaktív szimuláció a nyírfaaraszoló lepkék sötét és világos változatainak elterjedését jeleníti meg. A világos és sötét alakok aránya a kiinduláskor 50-50%. A háttér színét te magad állíthatod. Az egérrel tudod irányítani a nyírfaaraszolókra vadászó madarat. A lepkéket kattintásra kapja el a madár. Igyekezz 30 generáció alatt annyi lepkét elkapni, amennyit csak tudsz! A jegyzőkönyvbe jegyezd fel tapasztalataidat. 

 
Jegyzőkönyv

Jegyezd fel, hogy különböző hátterek előtt hogyan alakul a különböző fenotípusú egyedek száma és az allélok gyakorisága a populációban 30 generáció után! Eredményeidet egyeztesd diáktársaiddal és tanároddal!

Jegyzőkönyv_honlapra.png
 
Elmélet

TERMÉSZETES SZELEKCIÓ
 
A természetben lejátszódó kiválogatódás. Az evolúció egyik legfontosabb hajtóereje. Az adott környezetben egy populáción belül az előnyösebb fenotípussal rendelkező egyedek nagyobb eséllyel maradnak fenn és/vagy nagyobb eséllyel szaporodnak, mint a kevésbé előnyös  fenotípusúak.


Teljes szelekció valósul meg, ha az adott fenotípus letális, tehát nem éri meg az ivarérett kort, vagy ha életképes, de nem tud szaporodni.


Ha domináns allélra hat a teljes szelekció, és eltekintünk a mutációtól, akkor könnyű belátni, hogy mind a homozigóták (AA), mind a heterozigóták  (Aa) kiszelektálódnak, tehát a következő generációban nem lesz jelen az (A) allél.

Más a helyzet azonban, ha a recesszív allélra hat teljes szelekció. Ekkor csak az "aa" genotípus szelektálódik ki, hiszen csak ebben az esetben jelenik meg fenotípusosan a letális jelleg. De a letális allél a heterozigótákban tovább lappanghat.

 

Két heterozigóta 25%-os eséllyel hoz létre recesszív homozigótát. Tehát a recesszív allél gyakorisága a populációban csökken, de egészen nem tűnik el.
 

A recesszív fenotípus elleni teljes szelekció mellett az alábbi képlet írja le a recesszív allél gyakoriságának változását
q  = q  / 1+ nq 
 

A képletben q  a recesszív allél gyakorisága a kiindulási populációban, q  pedig a recesszív allél gyakorisága n generáció elteltével.
Részleges a szelekció, ha az egyik fenotípus szaporodási sikere kisebb, mint a többié, de nem 0.

n

0

0

0

n

 
madár_1_edited_edited.png
Feladat

1. Tételezzük föl, hogy egy populációban a recesszív fenotípussal rendelkező egyedek aránya 20%. 

 

Mennyi lesz a recesszív allél gyakorisága, ha a teljes szelekció hat a recesszív fenotípusra?
a) 1 generáció múlva?
b) 25 generáció múlva?

c) 50 generáció múlva?